نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین درباره تصویب توافق نامه هسته ای در مجلس شورای اسلامی

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک

نزدیک به 80 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی خبرآنلاین معتقدند که نیازی نیست توافق هسته ای وین به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

به گزارش خبرآنلاین براساس آخرین نتایج این نظرسنجی تنها 21 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی خبرآنلاین با این نظر که توافق هسته ای وین باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد موافق بوده اند. 

25138 نفردر این نظر سنجی تا ساعت 22 چهارشنبه شب چهاردهم مرداد شرکت کرده بودند. 

در تصویر ذیل نتایج این نظر سنجی را ملاحظه می کنید. 

4949

کد N912371