معاون وزیر خارجه آمریکا:

تحریم نمی تواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند

سیاسی

«وندی شرمن» در کمیته بانکداری سنا با تاکید بر این نکته که تحریم ها هرگز قادر به توقف برنامه هسته ای ایران نخواهند بود بر ادامه تحریم های مرتبط با موشک های بالستیک ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سنای آمریکا، «وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا و «آدام زوبین» معاون وزیر خزانه داری آمریکا امروز برای پاسخ به سناتورهای کمیته بانکداری سنا درباره جنبه های برداشته شدن تحریم های اایران طبق توافق هسته ای حاضر شدند.

در این نشست وندی شرمن در پاسخ به سوال سناتور کورکر مبنی بر اینکه چرا آژانس بین المللی انرژی اتمی اسناد مربوط به توافق با ایران را در اختیار آنان قرار نمی دهد گفت: آژانس سازمانی مستقل است و تشخیص داده که اسنادش محرمانه بماند.

وندی شرمن در ادامه با اشاره به توافق موجود بین ایران و آژانس بین االمللی انرژی اتمی گفت: ایران باید هر آنچه که سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته ای این کشور می خواهد را در اختیار آژانس قرار دهد.

وی همچنین با اشاره به ناتوانی تحریم های اعمال شده در توقف برنامه هسته ای ایران به سناتورهای سنا گفت: تحریم ها هیچگاه برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد.

شرمن در پاسخ به سوال سناتور کورکر که با اشاره به بازگشت پذیر بودن سیتم تحریم ها  گفت، اگر قرار باشد تحریم ها دوباره ضد ایران اعمال شوند آیا کشورهای دیگر که با ایران قراردادهای تازه ای بسته اند از بازگشت تحریم ها پیروی خواهند کرد، گفت: از شرکای آمریکا در اتحادیه اروپا قول گرفته ایم به نظام بازگشت تحریم ها وفادار بمانند.

وندی شرمن همچنین در ادامه تاکید کرد که تحریم های مربوط به موشک های بالستیک ایران با شدت ادامه خواهند داشت.