امروز عصر؛

جلسه هيات رئيسه مجلس خبرگان برگزار شد

سیاسی

جلسه هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری امروز چهارشنبه چهاردهم مردادماه ساعت ۱۷ در دفتر تهران دبيرخانه اين مجلس با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محور مذاکرات اعضای هيات رئيسه مجلس خبرگان در جلسه امروز مجلس خبرگان رهبری، بررسی مباحث مهم داخلی و تحولات بین المللی و بحث و تبادل نظر پیرامون پنجمين انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه در هفتم اسفند ماه سال جاري در سراسر كشور برگزار مي شود همچنين بررسي محورها و برنامه هاي پیشنهادی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان، جهت برگزاري هرچه بهتر هجدهمین اجلاسیه این مجلس بود.

آيات و حجج اسلام يزدی، هاشمی شاهرودی، موحدی كرمانی، دری نجف آبادی، سيد احمد خاتمی، حسينی بوشهری و رييسی تركيب اعضای محترم هيات رئيسه مجلس خبرگان را تشكيل می دهند.

بنابراین گزارش، هجدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دهم و یازدهم شهوریورماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.