فیلم/ ادامه آتش سوزی در کالیفرنیا

سیاسی

بین الملل: آتش سوزی مهیب در جنگل های فلوریدای آمریکا که از روز شنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد بطوریکه هزاران نفر مجبور به ترک منازل خود در این منطقه شده اند.

فیلم/ ادامه آتش سوزی در کالیفرنیابین الملل: آتش سوزی مهیب در جنگل های فلوریدای آمریکا که از روز شنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد بطوریکه هزاران نفر مجبور به ترک منازل خود در این منطقه شده اند.