فیلم/ شکنجه ساعدی قذافی پسر دیکتاتور لیبی

سیاسی

بین الملل: انتشار فیلمی از شکنجه یکی از فرزندان «معمر قذافی» دیکتاتور مخلوع لیبی، موجب بروز واکنش های مختلفی در جهان شده است.

قذافی به مدت بیش از ۴۰ سال بر لیبی حکومت کرد و در سال ۲۰۱۱ میلادی با حمایت نظامی ناتو از اعتراضات این کشور سرنگون شد. 

فیلم/ شکنجه ساعدی قذافی پسر دیکتاتور لیبیبین الملل: انتشار فیلمی از شکنجه یکی از فرزندان «معمر قذافی» دیکتاتور مخلوع لیبی، موجب بروز واکنش های مختلفی در جهان شده است.