تصاویری از راهپیمایی علیه ملاعمر در کابل

کد N909918