وزیر امور مهاجرین افغانستان در گفتگو با مهر:

زمینه اشتغال مهاجران بازگشته افغان فراهم می‌شود

سیاسی

وزیر امور مهاجرین افغانستان گفت دولت برنامه هایی در دست دارد که زمینه ای اشتغال مهاجرین را فراهم می کند تا زمینه برگشت راحت تر صورت بگیرد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان گفت: اصل مهاجرت خودش یک معضل و مشکل است اما مهاجرین افغانستانی در کشورهای مختلف وضعیت های متفاوتی دارند.

وی گفت: ما سه حوزه داریم که می توانیم در مورد مساله مهاجرت درباره آن حرف بزنیم؛ ایران، پاکستان و کشورهای غربی و مهاجرین در هر کدام از این کشورها مشکلات خاص خودشان را دارند.

وزیر مهاجرین افغانستان اظهار داشت: دلیل اینکه در حال حاضر مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی زیاد شده این است که آنها دنبال زندگی بهتری هستند اما ما برنامه های زیادی داریم که مهاجرینی که به کشور برمی گردند زمینه های اشتغال داشته باشند.

وزیر مهاجرین افغانستان گفت: تفاهم نامه ای بین ما و کشورهای اروپایی وجود دارد که کسانی که در خارج تحصیل کرده اند و در اینجا زمینه شغلی ندارند در صورت برگشت از آنها حمایت شود تا زمینه های شغلی آنها فراهم شود.

وی اظهار داشت: برنامه کلی ما این است که زمینه های اشتغال مهاجرین را فراهم کنیم تا کسانی که برمی گردند مشکل اشتغال نداشته باشند.

عالمی بلخی اضافه کرد: مساله مشکلات مهاجرین در پاکستان نیز در حال بررسی است و صحبت هایی با طرف های پاکستانی شده است تا مشکلات مهاجرین ساماندهی شود.