بمباران پایگاه نظامی «العند» یمن توسط جنگنده‌های سعودی

سیاسی

جنگنده‌های رژیم آل‌سعود امروز دوشنبه طی چند نوبت پایگاه نظامی «العند» در استان لحج را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنگنده های رژیم آل سعود همچنان به تجاوزهای وحشیانه خود علیه ملت بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در جریان یکی از آخرین تجاوز سعودیها پایگاه هوایی «العند» در استان لحج توسط جنگنده های سعودی بمباران شد.

از سوی دیگر، مناطق «الزاهر» و «ذی ناعم» در استان بیضاء یمن هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.