فیلم/ درگیری در کرانه باختری و حمله صهیونیستها به خبرنگاران

سیاسی

بین الملل: در پی جنایت کودک سوزی توسط رژیم صهیونیستی در نابلس، کرنه باختری همچنان شاهد درگیری و حملات صهیونیست ها به خبرنگاران است.

فیلم/ درگیری در کرانه باختری و حمله صهیونیستها به خبرنگارانبین الملل: در پی جنایت کودک سوزی توسط رژیم صهیونیستی در نابلس، کرنه باختری همچنان شاهد درگیری و حملات صهیونیست ها به خبرنگاران است.