فیلم/ سقوط بالگرد روس

سیاسی

بین الملل: یک فروند بالگرد نظامی روسیه در حین انجام تمرین دچار سانحه شده و سقوط کرد. در این حادثه خلبان بالگرد کشته شد.

فیلم/ سقوط بالگرد روسبین الملل: یک فروند بالگرد نظامی روسیه در حین انجام تمرین دچار سانحه شده و سقوط کرد. در این حادثه خلبان بالگرد کشته شد.