اعتراض مردم کابل به برگزاری مراسم یادبود برای ملاعمر

سیاسی

مردم کابل دیروز عصر در اعتراض به برگزاری مراسم ختم برای ملاعمر دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مردم کابل با سر دادن شعارهایی، اقدام شورای عالی صلح و برخی احزاب افغانستان مبنی بر برگزاری مراسم یادبود برای ملاعمر را محکوم کردند.

پس از تایید خبر مرگ ملاعمر، شورای عالی صلح در مراسمی از رهبر پیشین طالبان تجلیل کرد و او را عالم و مجاهد خواند.

این کار خشم مردم افغانستان در سرتاسر این کشور را برانگیخته و آنها خواستار لغو این مراسمات هستند.