پادشاه عربستان سعودی وارد مغرب شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی وارد مغرب شد. به گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه سعودی ؛ در مراسم استقبال از وی در فرودگاه طنجه، عبدالاله بن کی ران نخست وزیر مغرب و دیگر مقامات دولتی مغرب حضور داشتند. همچنین عبدالرحمن الجدیع سفیر سعودی در مغرب نیز در مراسم استقبال از وی حضور داشت. سلمان بن عبدالعزیز سپس به هتل محل اقامت خود هدایت شد. این در حالی است که شاهزادگان خالد بن فهد بن خالد و منصور به سعود بن عبدالعزیز و طلال بن سعود بن عبدالعزیز و سلطان بن سعود بن عبدالعزیز و دکتر حسام بن سعود بن عبدالعزیز و محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز و خالد بن سلمان بن عبدالعزیز و نایف بن سلمان بن عبدالعزیز و رکان بن سلمان بن عبدالعزیز و برخی وزرا و شخصیتهای سعودی در این سفر پادشاه عربستان را همراهی می کنند.

4949

کد N908646