انبارلوئی در گفتگو با مهر:

نگاه به خارج برای ایجاد تحول اقتصادی یک نگاه رویا آمیز است

سیاسی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به سفر هیات‌های غربی به ایران و رفتارهای هیجان زده نسبت به این سفرها، گفت: نگاه به خارج برای ایجاد تحول اقتصادی یک نگاه رویا آمیز است و شاید هیچگاه تحقق پیدا نکند.

کاظم انبارلوئی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر هیات های اروپایی به تهران، گفت: تحریم های اتحادیه اروپا به تنهایی متکی بود به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بود و زمانیکه قطعنامه شورای امنیت صادر شد آنان دیگر دلیلی بر ادامه تحریم علیه ایران نمی ببیند و با برداشته شدن این تحریم ها برای آمدن به ایران مسابقه ای گذاشته اند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، اروپائیان را قربانی تحریم آمریک علیه ایران دانست و گفت: درست است که با تحریم ها ضررهایی متوجه اقتصاد ایران شد؛ اما ضرر اروپائیان بیش از ایران بود چراکه آنان در رکود اقتصادی به سر می برند و بازار کشوری امن با ۸۰ میلیون جمعیت را از دست داده بودند.

وی با اشاره به اظهارات جان کری در کنگره آمریکا مبنی براینکه این تحریم ها اثری ندارند و دیگر بیش از این نمی توانم متحدانم را بر ضد تحریم علیه ایران نگه دارم و  قادر به کنترل آنها نیستم، گفت:  طبیعی است که اروپائیان پس از پس لرزه جمع بندی وین به تهران بیایند و به دنبال فتح بازار ایران باشد. ما نیز باید هوشمندی به خرج داده و خودمان شرکای تجاری را انتخاب کنیم .

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه نوعی ذوق زدگی در رفتار دولت نسبت به سفر هیات های غربی وجود دارد، گفت:  این ذوق زدگی و هیجان زدگی ها فاقد عقلانیت سیاسی و دیپلماتیک است. ما باید به اینها بگوییم که فراموش نکردیم در ۱۰ سال گذشته چه آسیب هایی را به اقتصاد ما وارد کردید.

انبارلوئی با اشاره به سفر هیات آلمانی و بستن قراردادهایی در حوزه نفت با این هیات گفت: ما در حوزه نفت هیچ نیازی نداریم که کشورهای اروپایی بیایند در استخراج  به ما کمک کنند. ما هم از لحاظ فنی و هم اجرایی در این زمینه توانمند هستیم؛ لذا  فکر کنم در این زمینه بیشتر ملاحظات سیاسی در نظر گرفته شده است که این ملاحظات معقول نیست.

وی بستن هر نوع قرارداد با طرف غربی را منوط به رفع تحریم ها دانست و گفت: هنوز افق توافق  و اینکه آنان چقدر پایبند به توافق هستند مشخص نیست. هنوز هیچ تحریمی برداشته نشده است و اینها فقط برای چانه زنی و مظنه به تهران می آیند؛ بنابراین ما باید بدور از هر نوع هیجان زدگی با آنان رفتار کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با تاکید بر اینکه باید دستگاه دیپلماسی با هشیاری این سفرها را رصد کند، گفت: یک جریان رسانه ای پشت این سفرها قرار دارد که می خواهد این سفرها را طبیعی و عادی جلوه دهد.

وی در پاسخ به این سوال که سخنگوی دولت گفته است که با رفع تحریم ها به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم، سرمایه خارجی به چه میزان در اقتصاد کشور تاثیرگذار است، تصریح کرد: ما برای برنامه پنج ساله پنجم و ششم یک اهدافی را برای رشد اقتصادی پیش بینی کرده بودیم و مستلزم این رشد این بود که هزار میلیارد ریال در داخل سرمایه گذاری شود و این تحقق پیدا نکرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، تاکید کرد:  براساس نگاهی که به اقتصاد مقاومتی داریم نیازی  سرمایه خارجی آن هم با  شرایطی که غربی ها تعیین می کنند نداریم و ما باید متکی به ظرفیت های داخل باشیم و آن را فعال کنیم که اگر فعال کنیم به همان رشد خواهیم رسید.

انبارلوئی خاطرنشان کرد: البته اگر سرمایه خارجی با شرایطی که ما تعیین کنیم  وارد کشور شود مانعی برای آن نمی بینیم؛ اما خصومت غربی ها با ملت ایران نشان می دهد که آنان خیلی دلشان برای ما نسوخته است. چراکه آنان هم در حوزه سیاسی، نظامی و اقتصادی با ما در حال جنگ هستند و خصومت خود را برنداشته اند؛ بنابراین نگاه به خارج برای ایجاد تحول اقتصادی یک نگاه رویا آمیز است و شاید هیچگاه تحقق پیدا نکند.