فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در شرق الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری در شرق الزبدانی پیشروی هایی به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در شرق الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری در شرق الزبدانی پیشروی هایی به دست آوردند.