هیئت نمایندگان اقتصادی آذربایجان دوشنبه به ایران می آید

سیاسی

هیئتی به ریاست وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان به منظور گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف به ایران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، هیئتی به ریاست «شاهین مصطفی یف» وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان و رئیس کمیسیون دولتی همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری و بشردوستانه میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران به دعوت «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای سوم و چهارم آگوست (دوازدهم و سیزدهم مرداد) به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد.

بر این اساس در هیئت نمایندگان آذربایجان که به ایران می آید، مقامات عالیرتبه وزارت اقتصاد و صنایع و وزارت ارتباطات و فناوری های پیشرفته، شرکت سوکار، شرکت سهامی خاص «راه آهن آذربایجان»، شرکت سهامی عام «آذرانرژی»، آژانس ملی منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین، شرکت سهامی خاص «دریانوردی دریای خزر آذربایجان»، بانک مرکزی و شماری از بازرگانان حضور دارند.

در چارچوب این سفر، مناسبات و همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف میان آذربایجان و ایران مورد مذاکره قرار گرفته و دیدارهایی انجام خواهد شد.