در پی وقوع توفان شن؛

پروازهای سلطنتی اردن در تل آویو فرود آمدند

سیاسی

وقوع توفان شن در امان پایتخت اردن باعث شد تا دو پرواز سلطنتی این کشور به جای فرودگاه این شهر در فرودگاه بن گوریون تل آویو فرود بیایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، شدت گرفتن توفان شن در امان که از نیمه روز یکشنبه آغاز شده بود، باعث شد تا دو پرواز سلطنتی این کشور برای فرود ناچار به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه بن گوریون تل آویو شوند.

براساس این گزارش دیگر پروازهای خطوط هوایی عربی نیز که نمی توانستند در فرودگاه بن گوریون فرود بیایند، در فرودگاه بندر عقبه در جنوب اردن فرود آمده اند.