امارات ۴۱ مظنون به ارتباط با شبکه های تروریستی را بازداشت کرد

سیاسی

مسئولین کشور امارات از بازداشت ۴۱ مظنون به طراحی حملات تروریستی در این کشور و ارجاع پرونده آنان به دادگاه عالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سالم سعید کوباییش» دادستان کل امارات در این باره گفت که این افراد قصد داشتند تا با ایجاد یک شبکه متشکل از افراطیون به انجام حملات تروریستی در این کشور مبادرت نمایند.

این مقام قضایی در امارات گفت: ۴۱ مظنون بازداشت شده در تلاش بودند تا امنیت مردم و دولت امارات اعم از رهبری و مقامات عالیرتبه، شرکت های دولتی و بخش خصوصی را به خط بیندازند تا از این رهگذر بتوانند با به دست گرفتن قدرت در کشور حکومتی مبتنی بر خلیفه گری اسلامی تشکیل دهند.

دادستان کل امارات ادامه داد: این گروه در راه رسیدن به اهداف شوم خود به جمع آوری تسلیحات، مواد منفجره و سایر اقلام جهت عملیات های تروریستی اقدام کرده و با ایجاد منابع مالی برای خود با گروه های تروریستی خارجی نیز ارتباط داشته اند.