تصمیم محسن رضایی برای نوشتن خاطرات جنگ

محسن رضایی

محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مقاومتم برای نوشتن خاطرات جنگ در حال تمام شدن است.

وی در ادامه از مخاطبان خود پرسید: به نظر شما دوستان کدام بخش از تاریخ دفاع مقدس، مبهم،ناگفته و مظلوم مانده است؟

 

 

29220

کد N908151