فیلم/ رونمایی از جنگ افزار جدید رباتیک روسیه

سیاسی

بین الملل: همزمان با اعلام خبر ساخت جنگ افزار رباتیکی که بتواند در مناطق هسته ای و در وضعیت «شب های قطبی» ماموریت خود را انجام بدهد، روسیه از جدیدترین ساخته خود در این زمینه رونمایی کرد.

فیلم/ رونمایی از جنگ افزار جدید رباتیک روسیهبین الملل: همزمان با اعلام خبر ساخت جنگ افزار رباتیکی که بتواند در مناطق هسته ای و در وضعیت «شب های قطبی» ماموریت خود را انجام بدهد، روسیه از جدیدترین ساخته خود در این زمینه رونمایی کرد.