فیلم/ حمله جنگنده های ترکیه به مواضع پ ک ک

سیاسی

بین الملل: جنگنده های ارتش ترکیه از جمعه هفته گذشته حمله به مواضع حزب کارگران کردستان (پ ک ک) را آغاز کرده اند و در این مدت بیش از 260 نفر از اعضای این حزب کشته شده اند.

فیلم/ حمله جنگنده های ترکیه به مواضع پ ک کبین الملل: جنگنده های ارتش ترکیه از جمعه هفته گذشته حمله به مواضع حزب کارگران کردستان (پ ک ک) را آغاز کرده اند و در این مدت بیش از 260 نفر از اعضای این حزب کشته شده اند.