یکی از رهبران «جماعت اسلامی» مصر در زندان جان داد

واحد مرکزی خبر نوشت:

منابع خبری از مرگ یکی از رهبران زندانی جماعت اسلامی مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری سمای فلسطین از قاهره، طارق الزمر رئیس حزب سازندگی و توسعه، شاخه سیاسی جماعت اسلامی مصر اعلام کرد شیخ عزت سلامونی از مهم ترین مبلغان جماعت اسلامی به دلیل بی توجهی های پزشکی در زندان جان داد.
الزمر در توئیتر نوشت:«یکی دیگر از زندانیان ظلم و طغیان در زندان به شهادت رسید... از ظلم ژنرال هایی که از خون مردم مصر ارتزاق می کنند به خدا شکایت می بریم.»

سلامونی از رهبران برجسته جماعت اسلامی مصر است که اخیرا به اتهام مشارکت در برخی از تجمعات و اعتراضات ضد دولتی بازداشت شده بود. او پس از دستگیری با حکم دادستان دستگاه عالی امنیتی کشور در بازداشت 15 روزه قرار گرفت اما این حکم چهار بار تمدید شد.

52261

کد N907889