مقابله با تروریست ها در افغانستان با جدیت بیشتری ادامه می یابد

سیاسی

وزیر کشور افغانستان در سخنانی گفت کشورهای زیادی سعی در ناامن کردن افغانستان دارند اما نیروهای امنیتی با جدیت مبارزه با تروریسم را ادامه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «نورالحق علومی»وزیر کشور افغانستان گفت روند مقابله با تروریست ها با جدیت ادامه دارد و نیروهای امنیتی همچنان با قدرت برای امنیت کشور مبارزه خواهند کرد.

وزیر کشور افغانستان اظهار داشت از بیرون از کشور تلاش های زیادی صورت می گیرد تا پایگاه هایی امن برای تروریست ها در داخل خاک افغانستان ایجاد کنند اما نیروهای امنیتی بسیاری از نقشه های انان را خنثی می کند.

وی اضافه کرد: تروریست ها نه تنها از خاک پاکستان بلکه از کشورهای آسیای میانه به افغانستان می ایند و سعی دارند کشور را ناامن کنند، لذا نیروهای امنیتی باید جدیت بیشتری داشته باشند.