دو عضو کنگره آمریکا خواهان پرداخت غرامت به گروگانهای آمریکایی در ایران شدند

واحدمرکزی خبر نوشت:

گری کانولی(Rep. Gerry Connolly ) و شان دافی(Sean Duffy )دو عضو کنگره آمریکا با ارائه لایحه ای به کنگره خواهان پرداخت غرامت به جاسوس های لانه جاسوسی شدند. به گزارش مونیتورنیگ خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا،این قانون پیشنهادی به دنبال پرداخت خسارت به گروگانهایی است که در حمله به سفارت آمریکا در تهران در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه به گروگان گرفته شدند.دهها نفر از این گروگانها به مدت چهارصد و چهل و چهار روز به گروگان گرفته شدند. شان دافی در هنگام اعلام این قانون پیشنهادی به کنگره گفت:این مردان و زنان به مدت چهارصد و چهل و چهار روز آزارهای فکری و جسمی را متحمل شدند.به هرحال ما از توافقی که در دوران کارتر برای تبادل آنها شد قدردانی می کنیم.آنها همچنان تنها قربانیان تروریسم دولتی هستند که نمی توانند در دادگاههای آمریکا به دنبال عدالت باشند.این اشتباه است و منصفانه نیست. وی افزود:خواه اینکه دولت کارتر از پرداخت غرامت به این گروگانها امتناع کرده است یا اینکه هم اکنون دولت اوباما از آزادی گروگان ها به سبب توافق اتمی با ایران خودداری می کند این قربانیان نباید بهای مذاکرات و توافقات ضعیف را متحمل شوند. بر اساس معاهده الجزایر این گروگان ها از هر گونه ادعا از دولت ایران درباره نقشش در اشغال سفارت منع شده اند.بر اساس قانون پیشنهادی "عدالت برای گروگان های پیشین آمریکایی در ایران "بایستی به گروگان ها و خانواده ها ی آنها مبالغی به عنوان غرامت و از راه جریمه شرکت هایی که تحریم های ضد ایران را نقض کرده اند، پرداخت شود. تا کنون این قانون پیشنهادی بیست و چهار حامی(سیزده جمهوری خواه و یازده دمکرات) پیدا کرده است.

4949

 

کد N907326