صلیب سرخ و هلال احمر حمله به آمبولانس در تعز را محکوم کردند

سیاسی

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به شدت تیراندازی به یک آمبولانس متعلق به جمعیت هلال احمر یمن در شهر تعز را که منجر به کشته شدن دو نفر در روز پنجشنبه اول مرداد شد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در صنعا، آمبولانس هلال احمر که به وضوح با نشان جمعیت هلال احمر یمن مشخص شده بود، در حال حمل یک بیمار زخمی و همراه اش و دو نفر از داوطلبان این جمعیت در خط مقدم بود که زیر آتش حملات قرار گرفت. بر اثر این حمله گلوله های شلیک شده از بدنه آمبولانس عبور کردند و منجر به مرگ آنی بیمار و همراه وی شدند.

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حال حاضر هیچ اطلاعاتی درخصوص هویت یا انگیزه ضارب ندارد. در طول چند ماه گذشته شمار حملات به کارکنان مراقبت های درمانی و پرسنل امدادی در یمن افزایش داشته است که این امر به شدت نگران کننده است. بر این اساس از مارس ۲۰۱۵ تاکنون، چهار نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر یمن جان خود را در حین انجام وظیفه از دست داده¬اند.

به علاوه، گزارش های بی شماری از حملات به اموال جمعیت هلال احمر یمن، شامل خودرو ها و ساختمان های این جمعیت که به وضوح با نشان هلال احمر متمایز شده اند وجود دارد. از جمله آخرین حوادثی از این دست، غارت و به آتش کشیدن ساختمان جمعیت هلال احمر یمن در تعز در سوم و دهم تیرماه هستند.

جمعیت هلال احمر یمن، کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر به اتفاق خواهان حمایت فوری از داوطلبان جمعیت هلال احمر یمن و تمامی دیگر پرسنل مرتبط با نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر هستند.

همچنین، کاملاً ضرورت دارد تا تمامی طرفین درگیری، کارِ داوطلبان جمعیت هلال احمر یمن، و تمامی کارکنان بشردوستانه دیگر را با احترام گذاشتن به نشان هایی که بر ساختمان ها، وسایل نقلیه و لباس های آنها مشخص است تسهیل کنند. بدون احترام به این نشان ها، شامل نشان های نهضت بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ، نجات جان انسان ها و ارائه کمک های بسیار ضروری به میلیون ها یمنی ناممکن خواهد بود.