نماینده فرانسه:

اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت به روسیه نیازمند است

سیاسی

سفیر فرانسه در شورای امنیت، روسیه را بخشی از اروپا خواند و تصریح کرد که اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت بین المللی به روسیه نیازمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ژان موریس ریپر» سفیر فرانسه در شورای امنیت گفت که اروپا برای تأمین امنیت و ایجاد صلح و ثبات در سراسر قاره اروپا نیازمند روسیه است.

ریپرت ادامه داد: ما از کاهش سطح کنونی همکاری های روسیه با غرب در حوزه  های آموزشی و علمی ناراحتیم. در عصر حاضر، پدیده جهانی شدن به جایی رسیده که روسیه باید متوجه باشد جهان بدون اروپا دارای مفهوم نیست.

وی با تأکید بر قدمت چند صد ساله روابط و همکاری های روسیه و فرانسه افزود: در گذشته شاهد نمونه هایی از جنگ بوده ایم. اما هر دو کشور برای به دست آوردن آزادی اروپا مبارزه کرده ایم.

به گفته ریپر فرانسه از باد نبرده است که روسیه در طول هر دو جنگ جهانی برای آزادی اروپا و فرانسه مبارزه کرده و البته این امر را فراموش نیز نخواهد کرد.