«مرکل» به انتخابات سال ۲۰۱۷ آلمان می اندیشد

سیاسی

«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان برای چهارمین دور متوالی خود را آماده شرکت در رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۱۷ می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،اشپیگل اعلام کرد: برخی اخبار نشان می دهند که صدر اعظم کنونی آلمان که از سال ۲۰۰۵ در این سمت قرار دارد، برنامه ریزی خود برای به دست آوردن دوباره این سمت در انتخابات سال ۲۰۱۷ را آغاز کرده است.

سخنگوی حزب دموکرات مسیحی که مرکل در رأس آن قرار دارد از اعلام نظر در این باره خود داری کرد.

گفتنی است، هیچ محدودیت قانونی برای تعداد ادوار احراز این پست در آلمان وجود ندارد؛ چنانکه «هلموت کهل» تصدی صدر اعظمی در آلمان را به مدت ۱۶ سال در اختیار داشت.