وکیل مرتضوی خواستار جلب علی ربیعی شد/ جلسه در نوبت عصر ادامه دارد

علی ربیعی, سعید مرتضوی

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مدیر‌عامل سابق سازمان تامین اجتماعی بدون حضور وزیر کار و همچنین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به نوبت عصر کشیده شد.

آنا نوشت:


هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مدیر‌عامل سابق سازمان تامین اجتماعی بدون حضور وزیر کار و همچنین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به نوبت عصر کشیده شد. هفتمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده به نوبت عصر کشیده شد.
در جلسه گذشته قاضی محمدرضا کشکولی، علی ربیعی وزیر رفاه و تعاون اجتماعی و همچنین نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کرده بود اما این دو نفر امروز در دادگاه حاضر نشدند.به رغم حضور نمایندگان وزیر کار و همین طور رئیس سازمان تامین اجتماعی در دادگاه، قاضی دادگاه حضور آنها را قابل قبول ندانست. با این حال دلیل عدم حضور وزیر کار، رفتن وی به سفر اعلام شد.سعید مرتضوی در این خصوص به خبرنگاران گفت: به دلیل موجه نبودن حاضر نشدن وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وکیل من درخواست جلب این دو فرد را به دادگاه داده است که البته مشخص نیست که این درخواست قبول شود یا خیر و برای اطلاع از قبول یا رد خواست باید منتظر نوبت رسیدگی در بعد از ظهر باشیم.
کد N906886