هجوم مجدد صهیونیستها به منطقه مسکونی در نابلس

سیاسی

شهرک نشینان صهیونیست بار دیگر به منطقه مسکونی در نزدیکی منطقه ای که جنایت روز گذشته علیه خانواده فلسطینی را مرتکب شدند، هجوم بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین با انتشار خبری از هجوم مجدد شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به شهرک قصرا در نابلس و نزدیکی محل جنایت روز گذشته شهرک نشینان صهیونیست علیه خانواده فلسطینی خبر دادند.

این در حالی است که وزیر خارجه فلسطین درخواست جامعه جهانی را برای خویشتنداری طرف فلسطینی در مواجهه با جنایت اخیر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی که منجر به زنده زنده سوزانده شدن کودک شیرخوار فلسطینی شد را رد کرد.