فیلم/ تحلیل برنامه های ترکیه در مورد سوریه در شبکه CCTV

سیاسی

بین الملل: با گذشت بیش از یک هفته از آغاز حملات ترکیه به سوریه و عراق، یک شبکه تلویزیونی به تشریح برنامه های آنکارا در مورد سوریه پرداخت.

فیلم/ تحلیل برنامه های ترکیه در مورد سوریه در شبکه CCTVبین الملل: با گذشت بیش از یک هفته از آغاز حملات ترکیه به سوریه و عراق، یک شبکه تلویزیونی به تشریح برنامه های آنکارا در مورد سوریه پرداخت.