فیلم/ تشییع جنازه شهدای فلسطینی

سیاسی

بین الملل: ساکنان نوار غزه پیکر دو شهید فلسطینی را که در جریان اعتراضات به کشته شدن یک کودک ۱۸ ماهه فلسطینی که در آتش خشم شهرک نشینان یهودی جان خود را از دست داده بود، تشییع کردند.

فیلم/ تشییع جنازه شهدای فلسطینیبین الملل: ساکنان نوار غزه پیکر دو شهید فلسطینی را که در جریان اعتراضات به کشته شدن یک کودک ۱۸ ماهه فلسطینی که در آتش خشم شهرک نشینان یهودی جان خود را از دست داده بود، تشییع کردند.