فیلم/ سقوط هواپیمای خانواده «بن لادن» در انگلیس

سیاسی

بین الملل: یک فروند هواپیمای متعلق به خانواده بن لادن سرکرده سابق القاعده در پارکینگ خودروها در جنوب شرقی انگلیس سقوط کرد.

فیلم/ سقوط هواپیمای خانواده «بن لادن» در انگلیسبین الملل: یک فروند هواپیمای متعلق به خانواده بن لادن سرکرده سابق القاعده در پارکینگ خودروها در جنوب شرقی انگلیس سقوط کرد.