مخالفت برخی اعضای طالبان با جانشینی ملا منصور

سیاسی

بر اساس گزارشات، برخی از چهره های شاخص شورای کویته با رهبری ملا منصور به عنوان جانشین ملاعمر مخالف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، برخی گزارشات حکایت از دو دستگی طالبان بعد از اعلام خبر مرگ ملا عمر دارد.

گزارشاتی که از سوی برخی از رهبران ارشد طالبان منتشر می شود نشان می دهد بسیاری از اعضای اصلی گروه طالبان با جانشینی ملا منصور موافق نیستند.

عده ای از چهره های سرشناس طالبان معتقدند جانشینی ملامنصور توسط سازمان اطلاعات پاکستان صورت گرفته و به همین دلیل قابل پذیرش نیست.

آنها معتقدند ملاعمر شخص دیگری از شورای کویته را به عنوان جانشین خود تعیین کرده بود.