عارف مسئول ستاد انتخابات اصلاح طلبان در تهران شد؟

انتخابات مجلس دهم,اصلاح طلبان,محمد رضا عارف

هفته نامه صدا نوشت:

اخیرا شورای مشورتی اصلاح طلبان، عارف را مسئول انتخابات تهران کرده است. این تصمیم در آخرین جلسه شورای مشورتی گرفته شد و قرار بر این شد که تمام برنامه های انتخابات مجلس در تهران بر عهده عارف باشد. او نیز از هفته قبل ستادی را به همین منظور ساماندهی کرده و برنامه ریزی های خود را برای انتخابات آغاز کرده است. در عین حال بنابراین تصمیم لیست تهران با تصمیم مستقیم عارف و البته نظر نهایی شورای مشورتی و رییس این شورا بسته خواهد شد. بدین ترتیب با تقسیم بندی به وجود آمده، شورای هماهنگی اصلاحات بر انتخابات شهرستان ها متمرکز می شود و عارف بر انتخابات تهران.

27214

 

کد N906218