پورمختار در گفتگو با مهر:

۲ رویکرد درباره بررسی «برجام» در مجلس/دولت لایحه ارائه کند

سیاسی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: توافق هسته ای یک قرارداد بین المللی محسوب شده و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی است و دولت باید لایحه ای به مجلس ارائه دهد تا مجلس نقش خود را در بررسی توافق هسته ای ایفا کند.

محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم تصویب توافق هسته ای در مجلس گفت: دو رویکرد در این خصوص وجود دارد: اول رویکرد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای که این قانون  اشاره مستقیم و الزام آوری به تصویب توافق هسته ای در مجلس نکرده است.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن قانون مستند بر اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، وزارت خارجه ملزم شده است که گزارشی از توافق هسته ای به مجلس ارائه کند، این گزارش پس از توافق توسط وزیر امور خارجه به مجلس ارائه شد.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان معتقدند طبق قانون الزام، وزیر امور خارجه فقط باید در این خصوص گزارشی به مجلس ارائه دهد و اصل موضوع بررسی توافق هسته ای بر اساس این قانون به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح دیدگاه دوم گفت: طبق اصل ۷۷ باید همه تعهدات و موافقت نامه های بین المللی در مجلس تصویب شود.

وی در بررسی تشریفات قانونی تصویب موافقت نامه های بین المللی در مجلس گفت: دولت باید این موافقت نامه ها را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که تاکنون این اقدام از سوی دولت صورت نگرفته است و فقط گزارشی از متن برجام به مجلس ارائه شده است.

پورمختار تصریح کرد: طبق اصل ۷۷ دولت باید متن برجام را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا در صحن علنی بررسی شود.

وی ادامه داد: صرف گزارش وزیر امور خارجه به مجلس لایحه محسوب نشده و موجبی برای بررسی مجلس چه در صحن علنی و چه در کمیسیون ویژه نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: توافق هسته ای یک قرارداد بین المللی محسوب شده و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی است و دولت باید لایحه ای به مجلس ارائه دهد تا مجلس نقش خود را در بررسی توافق هسته ای ایفا کند.