تمجید طالبان افغانستان از رهبر جدید خود

سیاسی

طالبان پاکستان امروز جمعه با صدور بیانیه ای از رهبر جدید خود تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در بیانیه جدید طالبان آمده که رهبر جدید این گروه از قابل اعتماد ترین افراد « ملاعمر» رهبر سابق طالبان، بوده است.

روز چهارشنبه اخبار متعددی درباره مروگ ملاعمر منتشر شدده و سپس طالبان دیروز پنجشنبه مرگی وی را تائید و اعلام داشت که «ملامحمد اختر منصور» از این پس به عنوان رهبر طالبان افغانستان خواهد بود. 

در بیانیه جدید طالبان آمده که ملا عمر، اختر منصور را به عنوان فرماندهی با ایمان قبول داشت. 

ملا اختر در دوره حکومت طالبان در افغانستان عهده دار وزارت حمل و نقل هوایی بود. همچنين گفته می شود او از سوی ملاعمر دارای اختيارات کاملی برای پيگيری صلح با دولت افغانستان بوده است.

مقامات شورای عالی صلح افغانستان پيش از این گفته بودند که «اگر ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان واقعاً صلاحيت پيشبرد گفتگوهای صلح را به ملا اختر محمد منصور معاونش سپرده باشد، یک اقدام مهم در جهت پيشبرد این روندخواهد بود.»

عبدالحکيم مجاهد معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی افغانستان گفته بود که ملا اختر منصور فرد نزدیک و قابل اعتماد ملا محمد عمر است و شرکت وی در گفتگوهای صلح خيلی موثر خواهد بود.

وی تصریح کرده بود «اگر این گزارش ها حقيقت داشته باشند که ملا محمد عمر صلاحيت ها یا اختياراتش را به ملا اختر منصور داده باشد در آنصورت باور دارم که در ارتباط به مذاکرات و گفتگوهای صلح این یک گام بسيار زیاد مهم است که تا کنون برداشته شده است. و این بدان معنی است که گروه تحریک اسلامی طالبان بعد از این برای حل بحران افغانستان طرفدار یک راه حل سياسی است.»