توضیحات پیرموذن در مورد شبنامه منتشرشده در مجلس

ایلنا نوشت :

کمال‌الدین پیرموذن ، تصریح کرد: برخی افراد به دلیل اینکه توفیقات دولت و مردم را می‌بیند، از این موفقیت‌ها عصبانی هستند٬ لذا حرف‌هایی می‌زنند که نشان دهنده همین عصبانیت و ناراحتی است. نمونه این حرف‌ها ادعای حذف اصلاح طلبان است که گوینده آن عمر سیاسی‌‌اش به پایان رسیده است! حتی جبهه پایداری هم این فرد را قبول ندارد، در صحبت‌هایی که با سخنگوی این جبهه داشتم، او هم به این مورد اشاره داشت.
این نماینده مجلس نهم همچنین درباره پخش شبنامه‌ در مجلس درباره ترجمه متن برجام خاطرنشان کرد: در شبنامه‌ای که سه‌شنبه و چهارشنبه در مجلس پخش شده٬ به عنوان ترجمه سلیقه‌ای متن برجام، از متن ارائه شده توسط وزارت امور خارجه یاد شده است و ظاهرا برخی با انتشار این شبنامه‌ها قصد دارند در میان این نمایندگان در این‌باره ذهنیت منفی ایجاد کنند.
پیرموذن خاطرنشان کرد: عده‌ای با اظهارات توهین‌آمیز و پخش شبنامه در مجلس٬ گویی قصد انتقام از دولت و نمایندگان برآمده از اراده ملت و تلخ‌ کردن کام ملت را دارند. 

27215

کد N905405