پس از تأیید مرگ سرکرده طالبان صورت گرفت؛

تعیین جانشین «ملا عمر» توسط اعضای طالبان افغانستان

سیاسی

یک روز پس از تأیید مرگ «ملا عمر» سرکرده طالبان توسط دولت افغانستان، این گروه «ملا اختر منصور» را به عنوان جانشین وی انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اینترنشنال نیوز»، گروه تروریستی طالبان افغانستان امروز پنجشنبه جانشین سرکرده پیشین خود را انتخاب کرد.

بر اساس این گزارش، یک روز پس از تأیید مرگ «ملا عمر» سرکرده سابق طالبان توسط دولت افغانستان، اعضای طالبان «ملا اختر منصور» را به عنوان جانشین وی انتخاب کردند.

دولت افغانستان روز گذشته به صورت رسمی مرگ «ملا عمر» را تأیید کرد.