اتحادیه اروپا:

تداوم شهرک‌سازی صهیونیستها مغایر با راه حل دو دولت است

سیاسی

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای طرح تل آویو را برای احداث ۳۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری محکوم کرده و آن را در مغایرت با قوانین بین الملل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، تصمیم رژیم تل آویو برای احداث ۳۰۰ واحد مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیستی ساکن در کرانه باختری علاوه بر اعتراض واشنگتن و تشکیلات خودگردان فلسطین، نارضایتی اتحادیه اروپا را نیز در پی داشت.  

به گفته اتحادیه اروپا، این اقدام التزام تل آویو به راه حل دو دولت را زیر سؤال می برد.

در همین رابطه، اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: از رژیم صهیونیستی انتظار می رود که نه تنها تعهد خود را به راه حل دو دولت در گفتار نشان دهد، بلکه در واقعیت نیز به آن عمل کند.

اتحادیه اروپا در ادامه بر التزام خود به پیروی از قوانین بین الملل به عنوان سنگ زیر بنای صلح و امنیت تاکید کرده و مخالفت شدید خود را با سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی ابراز کرد.

اتحادیه اروپا در پایان تل آویو را ملزم به تغییر رأی اخیر دانسته و اتمام سیاست شهرک سازی در کرانه باختری را خواستار شد.