دیدار فرمانده ناتو در افغانستان با رئیس اجرایی دولت وحدت ملی

سیاسی

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و فرمانده ناتو در افغانستان در دیداری درباره اوضاع امنیتی این کشور و وضعیت نیروهای نظامی افغانستان بحث و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «جان کمپل» فرمانده ناتو در افغانستان با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی دیدار و گفتگو کرد.

عبدالله عبدالله و جان کمپل در این دیدار پیرامون اوضاع امنیتی افغانستان و وضعیت نیروهای نظامی گفتگو کردند.

رئیس اجرایی دولت افغانستان از جامعه جهانی خواست تا این کشور را در زمینه تجهیز و آموزش نظامی یاری کنند. رئیس ناتو در افغانستان نیز عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان را ستود و گفت: ناتو همچنان از دولت افغانستان حمایت خواهد کرد.

جان کمپل با اشاره به گفتگوهای صلح دولت و طالبان گفت: ما از مذاکرات صلح حمایت می کنیم و این مساله می تواند نقطه عطفی در راستای برقراری صلح پایدار در افغانستان باشد.