زلمی خلیل زاد بررسی کرد؛

احتمالات پس از مرگ ملاعمر/جانشینان رهبر طالبان قدرتمند نیستند

سیاسی

یکی از چهره های سیاسی افغانستان گفت پس از مرگ ملاعمر سه احتمال افزایش خشونت، تقسیم شدن طالبان و انتخاب رهبری متعادل وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «زلمی خلیل زاد»، آمریکایی افغانی الاصل و یکی از چهره های شاخص افغانستان در خصوص مرگ ملاعمر اظهار داشت: در حال حاضر فردی که بتواند مانند ملاعمر رهبری طالبان را به عهده بگیرد وجود ندارد.

سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفت: سه احتمال می تواند پس از مرگ ملاعمر مطرح شود؛ اول افزایش خشونت از سوی این گروه، احتمال دوم تقسیم شدن طالبان است و احتمال سوم انتخاب شدن یک رهبر متعادل و میانه رو.

وی عنوان کرد: هم اکنون سه نفر کاندیدای رهبری گروه طالبان است که هیچ کدام مانند ملاعمر قدرت و نفوذ ندارند.

پس از اینکه رسانه های پاکستان خبر مرگ رهبر گروه تروریستی طالبان را منتشر کردند روز گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز این مطلب را تأیید کرد.