وزیر دفاع آلمان:

محور حمایت های ما از تونس امنیتی خواهد بود

سیاسی

«اورسلولان فون در لاین» وزیر دفاع آلمان با بیان این که کشورش حمایت از تونس را جزو تعهدات خود می داند گفت صیانت از مرزهای تونس از اولویت های اصلی برلین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر دفاع آلمان در نشست اعضای پارلمان تونس اظهار داشت: وزاری کشور تونس و آلمان در این زمینه تلاش خواهند کرد و موضوع حمایت های لجستیکی و آموزش، با وزیر دفاع تونس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. «فون در لاین» با اشاره به اینکه همکاری در زمینه سیاست امنیتی با تونس مبتنی بر اصول و پایه های محکم است، افزود: حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح تونسی در آلمان آموزش دیده اند.

وزیر دفاع آلمان گفت: اولویت اصلی ما در همکاری با تونس مسائل امنیتی خواهد بود ولی در کنار آن باید به همکاری اقتصادی قوی نیز به عنوان عاملی برای ایجاد چشم انداز و آینده ای روشن برای جوانان تونس، توجه کرد.

وی تأکید کرد: امنیت و شکوفایی در کنار هم به وجود می آید و نمی توان این دو را از هم جدا کرد از این رو ما به اجرای پروژه های مشترک ادامه خواهیم داد و کشورهای دیگر را به الگوی تونسی تشویق خواهیم کرد.

«اورسلولان فون در لاین» که از روز سه شنبه در تونس به می برد، با اشاره به حمله تروریستی شهر سوسه تونس گفت: دغدغه ما حمایت از دمکراسی شکل گرفته در تونس و مقابله با تروریسم است، ما باید همکاری های خود را بر این اساس ایجاد کنیم چرا که همین تروریسم، امنیت و آزادی را در آلمان و اروپا تهدید می کند و ما با همین تهدیدات مواجه هستیم.