سناتورهای جمهوریخواه خواستار شدند

اطلاعات توافقات جانبی ادعایی ایران و آژانس به سنا ارائه شود

سیاسی

دو سناتورها جمهوری خواه سنا از وزیر انرژی آمریکا خواستند تا اطلاعات خود درباره توافق های جانبی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را در اختیار سنا قرار دهد.

به گزارش خبرگزارری مهر به نقل از سایت سناتور «تام کاتن»، این سناتور جمهوری خواه به همراه سناتور «مایک پومپیو» با ارسال نامه ای به « مونیز» وزیر انرژِی آمریکا از وی خواستند تا اطلاعات احتمالی خود درباره توافق جانبی ایران و آژانس بین الملل انرژی اتمی را در اختیار سنا قرار دهد.

این دو سناتور آمریکایی در نامه خود مدعی وجود دو توافق جانبی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران تحت عنوان «نقشه راه برای روشن شدن مسائل مهم مرتبط با برنامه هسته ای ایران در گذشته و حال» شده اند.