وقتی الیزه نقش منفی خود را در مذاکرات منکر می شود؛

حیرت «گوبلز» از ادعای «فابیوس»!

سیاسی

لوران فابیوس در نشست خبری امروز مدعی شد: «هدف من در جریان مذاکرات هسته ای رسیدن به توافقی محکم و خوب بوده است. اگر کسی تصور می کند رویکرد فرانسه در جریان مذاکرات با ایران منفی بوده در اشتباه است.»

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امروز در کنفرانس خبری خود در تهران سعی کرد چهره مخدوش خود در جریان دو سال مذاکرات هسته ای مستمر با ایران را در عرض چند دقیقه اصلاح کرده و مدعی شود که وی و کشورش اساسا رویکرد منفی و بازدارنده ای در جریان مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ نداشته اند.

لوران فابیوس در این خصوص مدعی شده است: «هدف من در جریان مذاکرات هسته ای رسیدن به توافقی محکم و خوب بوده است. اگر کسی تصور می کند رویکرد فرانسه در جریان مذاکرات با ایران منفی بوده در اشتباه است.»

این ادعای فابیوس در حالی صورت می گیرد که کمترین شاهد و نشانه ای دال بر اثبات این ادعای عجیب و البته خلاف واقع وجود ندارد. چنانچه در حوزه های مربوط به تحقیق و توسعه، تعیین نیازهای اساسی ایران، فعالیت آب سنگین اراک، خروج مواد غنی سازی شده از کشور، بازرسی های سرزده آژانس، حل ابعاد احتمالی نظامی گذشته برنامه هسته ای ایران و... شاهد سنگ اندازی های مکرر وزیر امور خارجه فرانسه و دولت متبوعش در مذاکرات بوده ایم.

بالاتر از همه، ماجرای بر هم خوردن توافق هسته ای موقت ژنو در آبان ماه سال ۱۳۹۲ و نقش مخرب و مستقیم پاریس درآن هنوز از یادها نرفته است.

در چنین شرایطی ادعای فابیوس در خصوص عدم نقش آفرینی سلبی کشورش در مذاکرات هسته ای را می توان ادعایی فراتر و غیر قابل باورتر از ادعاهای «گوبلز» سخنگوی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم دانست که به گفتن دروغ های شاخ دار مشهور بود!