رژیم صهیونیستی درصددساخت ۳۰۰ واحدمسکونی جدید در کرانه باختری است

سیاسی

رژیم اسرائیل با ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با انتشار خبری اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی جدید در قالب شهرک سازیهای غیر قانونی و ادامه روند اشغالگری این رژیم در کرانه باختری موافقت کرده است.