شیخ قیس خزعلی:

آمریکا در پی مدیریت داعش است نه ریشه کن کردن آن

سیاسی

رهبر گروه «عصائب اهل الحق» عراق با اشاره به بحران موجود در این کشور و فعالیت گروه تروریستی داعش، عنوان داشت که آمریکا قصد حل و ریشه کردن بحران را ندارد بلکه می خواهد آنرا به نفع خود مدیریت کند.

به گزارش خبرگززاری مهر بهه نقل از جروزالیم پست، شیخ «قیس خزعلی» رهبر گروه عصائب اهل الحق، از گروه های مسلح داوطلب شیعه عراق، با اشاره به حملاتی که از سوی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، علیه مواضع داعش انجام می شود گفت: این حملات کافی نبوده و امریکا عزم جدی برای مبارزه با داعش ندارد. 

این شخصیت عراقی در ادامه افزود: ائتلاف ضد داعش شکست خورده چون آمریکا بجای حل بحران بدنبال آن است تا نقشه خاورمیانه را تغییر داده و مرزهای جدیدی را در آن ترسیم کند. 

شیخ قیس خزعلی که با رویترز مصاحبه می کرد در ادامه با اشاره به وضعیت موجود در عراق گفت: ما معتقدیم که آمریکا قصد حل بحران را ندارد بلکه می خواهد آن را مدیریت کند. این کشور نمی خواهد با داعش برخورد کند، آمریکا می خواهد داعش را مدیریت کند تا به اهداف خود در خاورمیانه برسد و هدف آمریکا در عراق تقسیم این کشور است.

وی در ادامه افزود: به دلیل آنکه در زمان اشغال عراق از سوی آمریکا ما در برابر آنها مقاومت می کردیم اکنون آمریکائی ها اعتمادی به ما نداشته و نمی خواهند با ما همکاری کنند.