تصویری از دیدار ظریف و فابیوس

لوران فابیوس,محمدجواد ظریف

اولین تصویر منتشر شده از دیدار رسمی وزیر امور خارجه کشورمان و لوران فابیوس همتای فرانسوی اش در تهران

49261

کد N903508