وزیر خارجه تونس:

قطع روابط با دولت دمشق اشتباه بود

سیاسی

«الطیب البکوش» در سخنانی با بیان اینکه قطع روابط این کشور با دولت سوریه اشتباه بوده، تصریح کرد: تونس و سوریه حداقل در سطح کاردار باید بایکدیگر ارتباط داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «الطیب البکوش» وزیر خارجه تونس امروز سه شنبه در سخنانی به قطع روابط میان این کشور و دولت سوریه در زمان «زین العابدین بن علی» واکنش نشان داده و از آن به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: قطع روابط میان تونس و سوریه در زمان ریاست جمهوری «زین العابدین بن علی» بسیار اشتباه بود.

وی با بیان اینکه تونس و سوریه حداقل در سطح کاردار باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند، گفت: با وجود اینکه اتحادیه عرب احکامی را علیه دولت سوریه صادر کرده است اما هم اکنون ۹ کشور عربی با دمشق در ارتباط هستند.

البکوش تصریح کرد: در حال حاضر سفارت ها و کنسولگیری های این ۹ کشور در دمشق در حال فعالیت هستند.

وزیر خارجه تونس در پایان اظهار داشت: این به مصلحت تونس است که با دولت سوریه در سطح کاردار در ارتباط باشد.