کمیته روابط خارجی سنای آمریکا؛

توافق هسته ای با ایران را بررسی می کند

سیاسی

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نشستی توافق هسته ای با ایران و مسئله تحریم های ایران را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز پنج شنبه ساعت ۱۰ صبح درباره تحریم های ایران و توافق هسته ای با ایران تشکیل جلسه می دهد.

 ریاست این نشست را سناتور کورکر بر عهده خواهد داشت.