در حاشیه سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران؛

دفاع مرد ۱۶ درصدی الیزه از وزیر بدنام/ نگرانی اولاند بابت چیست؟

سیاسی

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه نتوانسته است نگرانی خویش را نسبت به نارضایتی ایرانی ها از سفر فابیوس به ایران کتمان کند و اعلام کرده است که شیوه برخورد ایرانیان با وی را دقیقا رصد خواهد کرد!

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه طی روزهای اخیر به خوبی دریافته است که کسی بابت سفر او به ایران حداقل برایش فرش قرمز پهن نخواهد کرد.

دست داشتن فابیوس در پرونده ارسال خون های آلوده به ایران و مواضع سلبی وی در جریان دو سال مذاکرات هسته ای اخیر که ناشی از وابستگی شدید وی به لابی های صهیونیستی و سعودی بود، چهره بدی از وی در میان افکار عمومی ایران به جای گذاشت.

در این میان اما؛ «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور ناتوان فرانسه نتوانسته است نگرانی خویش را نسبت به نارضایتی ایرانی ها از سفر وزیر امور خارجه اش به ایران کتمان کند. مرد اول کاخ الیزه اعلام کرده است که شیوه برخورد ایرانیان با فابیوس را به صورتی دقیق رصد خواهد کرد!

رئیس جمهور فرانسه که این روزها محبوبیتش از ۱۶ درصد نزد افکار عمومی کشورش فراتر نرفته است، از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون نه تنها گام موثری در جهت جبران چهره مخدوش فرانسه در دوران سارکوزی برنداشت، بلکه خود نیز این تصویر مخدوش را در حوزه سیاست خارجی فرانسه تکمیل کرد.

در همین رابطه، امروز عموم تحلیل گران مسائل سیاست خارجی فرانسه بر این باورند که حضور پیاپی دو رئیس جمهور جنجالی ـ سارکوزی و اولاند ـ در کاخ الیزه نتیجه ای جزعقبگرد پاریس در مناسبات بین المللی و بروز رفتارهای غیر منطقی از سوی دولت فرانسه در مواجهه با پدیده های بیرونی نداشته است.

بدیهی است در چنین شرایطی اولاند حق دارد نگران نارضایتی ایرانیان از سفر فابیوس به تهران باشد زیرا رئیس جمهور ۱۶ درصدی فرانسه خود نیز شریک جرم وزیر امور خارجه اش ]حداقل[ طی دو سال اخیر محسوب می شود.