در جلسه مشترک مجلس با رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد:

کمیته سه جانبه بررسی میزان پول های بلوکه شده تشکیل می شود

سیاسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کمیته سه جانبه بررسی میزان پول های بلوکه شده ایران خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای بررسی آخرین اطلاعات در مورد پول های بلوکه شده ایران تشکیل شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان ادامه داد:  در دوران تحریم حساب برخی شرکت های خصوصی نیز بلوکه شد و در نتیجه باید به اعتبارات آنها نیز در سرجمع پول های بلوکه شده ایران محاسبه شود.

وی گفت: سیف در جلسه امروز مجدا تاکید کرد که میزان پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور ۲۹ میلیارد دلار است.

جلیلی گفت: این کارگروه گزارش خود را در هفته پس از تعطیلات مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه خواهد کرد.